ukenpl

Кабінет виховної та інформаційної роботи

Основні напрямки роботи кабінету виховної та інформаційної роботи НМЦ ПТО у Донецькій області:

1. Організаційно-методичний супровід виховної роботи у ЗП(ПТ)О області.

2. Інформаційно-організаційне забезпечення педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області різними формами підвищення кваліфікації та стажування не рідше 1 разу на 5 років (денна форма, дистанційна, екстернат).

3. Моніторинг системи оцінки (атестації) рівня професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О загальноосвітньої та спеціальної підготовки.

4. Організаційно-методичне забезпечення роботи інформаційного центру НМЦ ПТО у Донецькій області з метою покращення якості інформування та взаємодії з ЗП(ПТ)О області.

5. Методичний супровід та удосконалення роботи методистів ЗП(ПТ)О області.

6. Методичний супровід роботи бібліотечно-інформаційних центрів ЗП(ПТ)О області.

7. Організація та проведення моніторингових досліджень всіх напрямків роботи системи професійної освіти Донецької області.

8. Забезпечення якісної та своєчасної методичної взаємодії в регіональних методичних об’єднаннях системи професійної освіти області.

9. Підтримання зв’язків і ефективної взаємовідії НМЦ ПТО у Донецькій області з Інститутами післядипломної освіти, іншими закладами освіти, установами, організаціями.

 

СПІВРОБІТНИЦІ КАБІНЕТУ ВИХОВНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ НМЦ ПТО У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 Ніна Олександрівна Бєлова

 в. о. завідуючої кабінетом виховної та інформаційної роботи, спеціаліст вищої категорії

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 Напрямки роботи:

 - організація взаємодії кабінетів НМЦ ПТО у Донецькій області, координація їх навчально-методичної та   інформаційної діяльності;
 - координація роботи НМЦ ПТО у Донецької області щодо виконання перспективного планування на місяць, рік; 
 - здійснення організаційно-методичного супроводу процесу атестації, лійензування ЗП(ПТ)О області;
 - організація взаємодії регіональних методичних об’єднань ЗП(ПТ)О області;
- методичний супровід, моніторинг дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в ЗП(ПТ)О області;
- інформаційно-методичний супровід міжнародної співпраці НМЦ ПТО у Донецькій області та ЗП(ПТ)О області;
- методичний супровід діяльності соціально-психологічних служб ЗП(ПТ)О області;
- методичний супровід безперервного навчання протягом між атестаційного періоду заступників директора ЗП(ПТ)О області з навчально-виробничої, навчально-виховної та навчальної роботи;
- моніторинг та методичний супровід забезпечення ЗП(ПТ)О області підручниками, навчально-методичною, довідковою літературою, координація цієї роботи з ІМЗО, ДОН, іншими установами, організаціями;
- організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад, оглядів, турнірів серед учнів та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на обласномута республіканському рівні;
- участь у розробці навчально-плануючої документації, методичних рекомендацій, посібників, а також у роботі з комплексного методичного забезпечення предметів загальноосвітньої та професійної підготовки.
 
 
 Ніна Сергіївна Глобіна
 методист кабінету виховної та інформаційної роботи, спеціаліст вищої категорії
 
 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 Напрямки роботи:
 - організаційна й аналітична робота підвищення кваліфікації, стажування керівних і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області;
 - організація курсів підвищення кваліфікації, стажування педагогічних керівників, працівників ЗП(ПТ)О в закладах освіти, на підприємствах, в   установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;
- організаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників НМЦ ПТО у Донецькій області та ЗП(ПТ)О області;
- інформаційно-методична допомога педагогічним працівникам з питань атестації, КПК та стажування;
- здійснення зв’язків з науковими, методичними установами та організаціями, закладами вищої освіти, Інститутами післядипломної педагогічної освіти в межах своїх обов’язків та повноважень.
 
 Оксана Миколаївна Захарова
 методист кабінету виховної та інформаційної роботи, спеціаліст І категорії
 
 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
 Напрямки роботи:
 - інформаційно-методична робота з колективами ЗП(ПТ)О Бахмутського регіонального методичного об'єднання;
 - робота з організаціями та підприємствами з питань ліцензування в межах своїх повноважень;
- розробка, впровадження та апробація державних освітніх стандартів з професій;
- організаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Бахмутського регіонального методичного об'єднання;
- аналіз якості навчання, рівня навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, розробка пропозицій щодо їх удосконалення;
- організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад, оглядів, турнірів серед здобувачів освіти та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на обласному рівні.

 

Переглядів : 871

Контакти

home

місто Краматорськ,

Донецька область,

Україна, 84331

email

nmcptodon@meta.ua

nmcptodon@gmail.com

phone

+380505461201

(директор

Гончаров Едуард Вячеславович

 

© НМЦ ПТО у Донецькій області

Search

Много шаблонов Joomla на JooMix.org