ukenpl
Четвер, 16 березня 2023 18:26

23 березня 2023 року об 11.00 Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України спільно з колективом НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та НМЦ ПТО у Донецькій області проводить міжрегіональний науково-практичний семінар

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)
ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ: «РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОЇ ДИДАКТИКИ»
          23 березня 2023 року об 11.00 Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України спільно з колективом НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та НМЦ ПТО у Донецькій області проводить міжрегіональний науково-практичний семінар: «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики».
       Актуальність цифровізації сучасної освіти визначається роллю освіти у житті сучасного суспільства, що орієнтується на принципи та цінності цифрового суспільства і економіки. В удосконаленні національної освіти з кожним роком усе більшу роль набувають цифрові технології, що сприяють подальшому формуванню професійно-педагогічних компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Водночас ці технології потребують аналізу їх впливу на організацію навчального процесу. У зв’язку з цим вивчення питань цифровізації освіти та її соціальних наслідків видається дуже актуальним напрямом для обговорення в освітній спільності під час семінару.
       Пропонуємо разом розглянути шляхи та методи розв’язання практичних питань, пов’язаних з реалізацією освітньої політики цифровізації навчального процесу в ЗП(ПТ)О, що сприяють координації зусиль науковців, педагогічних працівників закладів професійної освіти, стейкголдерів.
       Ключові слова: цифрова дидактика, цифрове освітнє середовище, цифровізація, цифрові технології, освіта, технології в освіті, модернізація освіти.
      Мета семінару: розширення освітнього і дослідницького простору цифрової освіти; пошук сучасних практик урізноманітнення форм і методів навчання, спрямованих як на потреби здобувачів освіти, так і на врахування вимог й запитів ринку праці та цифрового суспільства; привернення уваги до концепції навчання упродовж життя (Life Long Learning) в умовах глобальної цифровізації.
          Пропонуємо ключові напрями для обговорення під час міжрегіонального науково-практичного семінару:
– сучасні кейси реалізації цифрової стратегії розвитку ЗП(ПТ)О та шляхи формування цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників;
– модель викладача/педагогічного працівника в цифровій освіті, зміст його професійної підготовки та діяльності;
– визначення структурних компонентів змісту освіти і принципів його структурування для цифрового освітнього процесу;
– дослідження трансформації сутності і змісту дидактичних і педагогічних принципів організації освітнього процесу в умовах цифровізації навчання;
– методи і засоби цифрового навчання;
– форми організації та сучасні технології цифрового навчання;
– вимірювання навчальних досягнень здобувачів освіти засобами цифрових технологій;
– змішана форма навчання та організація цифрового освітнього процесу;
– формування цифрової культури в закладах освіти, моніторинг цифровізації освітнього процесу (SELFIE як інструмент для здійснення самоаналізу на рівні закладу освіти).
 
       Форма участі ‒ дистанційна. Дистанційна участь (онлайн) в семінарі передбачає публікацію тез в Е-збірнику матеріалів, що буде розміщений у цифровій бібліотеці БІНПО, електронній бібліотеці НАПН України.
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/NbjEmHAe23N4j5Gc8
       Учасники семінару отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом із Е-збірником матеріалів на зазначену у реєстраційних відомостях про авторів електронну адресу.
Посилання на міжрегіональний семінар: https://us02web.zoom.us/j/86068759209...
Ідентифікатор: 860 6875 9209. Код доступу: 698555.
Переглядів : 87

Контакти

home

місто Краматорськ,

Донецька область,

Україна, 84331

email

nmcptodon@meta.ua

nmcptodon@gmail.com

phone

+380505461201

(директор

Гончаров Едуард Вячеславович

 

© НМЦ ПТО у Донецькій області

Search

Много шаблонов Joomla на JooMix.org