ukenpl

Кабінет професійної підготовки

Основні напрямки роботи кабінету професійної підготовки НМЦ ПТО у Донецькій області:

1. Організація роботи з розробки, апробації та впровадження державних освітніх стандартів (ДОС) з конкретних робітничих професій.

2. Поширення експериментальної діяльності щодо впровадження нових форм підготовки за професіями на підставі ДОС.

3. Сприяння створенню гнучких інформаційно-комунікаційних технологій в ЗП(ПТ)О області.

4. Сприяння формуванню нової генерації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області.

5. Сприяння розвитку професійних компетенцій у педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області.

6. Методичний супровід створення і ефективної роботи Навчально-практичних центрів з професій в ЗП(ПТ)О області.

7. Методичний супровід атестаціїї та ліцензуванні професій в ЗП(ПТ)О І-ІІІ рівнів акредитації області.

8. Організація і проведення конкурсів, олімпіад професійної майстетрності серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О області.

9. Організація і проведення конкурсів педагогічної майстерності серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області.

10. Сприяння підвищенню якості та ефективності професійної підготовки здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О області.

11. Моніторинг рівня професійної підготовки здобувачів освіти за професіями у ЗП(ПТ)О області.

 

СПІВРОБІТНИЦІ КАБІНЕТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НМЦ ПТО У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ:

 

 Анна Сергіївна Опанасенко

 методист кабінету професійної підготовки НМЦ ПТО у Донецькій області, спеціаліст І категорії

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
 Напрямки роботи:
 - організація науково-методичної та навчальної роботи зі старшими майстрами ЗП(ПТ)О області;
 - організаційно-методичне забезпечення всіх видів теоретичної та практичної підготовки професій за напрямками: легка промисловість, сфера   обслуговування, торгово-кулінарний профіль; педагогічних працівників з професій: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення,   офісний службовець, секретар керівника; охорона праці з даних напрямків;
 - методичний супровід та моніторинг упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку робітничих кадрів ЗП(ПТ)О   області;
 - організаційно-методичний супровід підготовки фахових молодших бакалаврів в ЗП(ПТ)О області ІІІ рівня акредитації;
- розробка та експертиза робочих навчальних планів ЗП(ПТ)О всіх рівнів підпорядкування та власності, інших закладів освіти;
- методичний супровід, координація і аналіз роботи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у міжатестаційний період у межах повноважень; 
- методичний супровід розроблення індивідуальних планів і програм стажування педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, в ЗП(ПТ)О України;
- вивчення, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій за напрямками підготовки;
- методичний супровід профорієнтаційної роботи в ЗП(ПТ)О області;
- методичний супровід видавничої діяльністі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області за напрямками підготовки;
- організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад, оглядів, турнірів серед здобувачів освіти та педагогічних працівників у ЗП(ПТ)О області за напрямками підготовки;
- організація, проведення профільних семінарів, вебінарів, засідань шкіл перспективного досвіду, лабораторій педагогічної майстерності тощо;
- консультативно-методична допомога педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О області у розробці навчально-плануючої документації, створенні методичних рекомендацій, посібників тощо, а також у оновлені, модернізації комплексного методичного забезпечення предметів за напрямками;
- організація розробки та апробації державних освітніх стандартів з професій за напрямками;
- моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти ЗП(ПТ)О зі спеціальної підготовки за напрямками;
- здійснення зв’язків з науковими, методичними установами та організаціями, закладами вищої освіти, Інститутами післядипломної педагогічної освіти в межах своїх обов’язків та повноважень;
- участь у виконанні планів роботи усіх підрозділів Центру (реалізації різних програм, підготовки інформаційних та методичних матеріалів, проведенні конкурсів, конференцій, семінарів тощо).
 

 Тетяна Станіславівна Солодун

 методист кабінету професійної підготовки НМЦ ПТО у Донецькій області, спеціаліст вищої категорії

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
 Напрямки роботи:
 - організаційно-методичне забезпечення всіх видів теоретичної та практичної підготовки професій за   напрямками: машинобудування, металургія, гірничо-видобувна промисловість, професії «Кранівник»; професій, пов’язаних з електрикою; викладачів електротехніки, креслення   та охорона праці з даних напрямків;
 - методичний супровід, розробка та експертиза робочих навчальних планів ЗП(ПТ)О всіх рівнів підпорядкування та власності, інших закладів   освіти;
 - методичний супровід, координація та аналіз роботи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у міжатестаційний період у межах повноважень; 
- методичний супровід розроблення індивідуальних планів і програм стажування педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, в ЗП(ПТ)О Україні;
- вивчення, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій за напрямками підготовки;
- методичний супровід профорієнтаційної роботи в ЗП(ПТ)О області;
- методичний супровід видавничої діяльністі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області за напрямками підготовки.
- організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад, оглядів, турнірів серед здобувачів освіти та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області за напрямками;
- організація, проведення профільних семінарів, вебінарів, засідань шкіл перспективного досвіду, лабораторій педагогічної майстерності за напрямками;
- консультативно-методична допомога педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О області з розробки навчально-плануючої документації, створенні методичних рекомендацій, посібників тощо, а також з оновлення, модернізації комплексного методичного забезпечення предметів за напрямками.

 

 Ірина Миколаївна Філяєва

 методист кабінету професійної підготовки НМЦ ПТО у Донецькій області, спеціаліст І категорії

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 Напрямки роботи:

 - організаційно-методичне забезпечення всіх видів теоретичної та практичної підготовки професій за   напрямками: будівництво та   архітектура, слюсарна справа, зварювальні роботи, залізничний транспорт,   автомобільний транспорт, виробництво кераміки; педагогічних   працівників з професій фотограф, живописець   та охорона праці з даних напрямків;

 - методичний супровід, розробка та експертиза робочих навчальних планів ЗП(ПТ)О всіх рівнів підпорядкування та власності, інших закладів   освіти області;
 - методичний супровід, координація та аналіз роботи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у міжатестаційний період у межах повноважень; 
 - методичний супровід розроблення індивідуальних планів і програм стажування педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, в ЗП(ПТ)О України;
- вивчення, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій за напрямками підготовки;
- організація, проведення профільних семінарів, вебінарів, засідань шкіл перспективного досвіду, лабораторій педагогічної майстерності тощо;
- консультативно-методична допомога педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О області у розробці навчально-плануючої документації, створенні методичних рекомендацій, посібників тощо, а також в оновлені, модернізації комплексного методичного забезпечення спеціальних предметів за напрямками;
- методичний супровід профорієнтаційної роботи в ЗП(ПТ)О області.
- методичний супровід видавничої діяльністі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області за напрямками підготовки.
- організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад, оглядів, турнірів серед здобувачів освіти та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на обласному рівні за напрямками підготовки;
- організація розробки, впровадження та апробація державних освітніх стандартів (ДОС) з професій за напрямками;
- моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти ЗП(ПТ)О за напрямками підготовки.
- здійснення зв’язків з науковими, методичними установами та організаціями, закладами вищої освіти, Інститутами післядипломної педагогічної освіти в межах своїх обов’язків та повноважень;
- участь у виконанні планів роботи усіх підрозділів Центру, реалізації різних програм, підготовки інформаційних та методичних матеріалів, проведенні конкурсів, конференцій, семінарів тощо.
 

 Тетяна Іванівна Долініна                                                                            методист кабінету професійної підготовки НМЦ ПТО у Донецькій області, спеціаліст вищої категорії

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 Напрямки роботи:

 - організаційно-методичне забезпечення всіх видів теоретичної та практичної підготовки професій   сільськогосподарського напрямку в ЗП(ПТ)О області та охорона праці з даного напрямку;
 - методичний супровід, розробка та експертиза робочих навчальних планів ЗП(ПТ)О всіх рівнів підпорядкування та власності, інших закладів освіти області;
- методичний супровід, координація та аналіз роботи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області в міжатестаційний період у межах повноважень;
- методичний супровід розроблення індивідуальних планів і програм стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, у ЗП(ПТ)О України;
- вивчення, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій за напрямками підготовки;
- методичний супровід профорієнтаційної роботи в ЗП(ПТ)О області за напрямками;
- методичний супровід видавничої діяльністі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області сільськогосподарського напрямку;
- організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад, оглядів, турнірів серед здобувачів освіти та педагогічних працівників у ЗП(ПТ)О області за напрямками підготовки;
- організація, проведення профільних семінарів, вебінарів, засідань шкіл перспективного досвіду, лабораторій педагогічної майстерності за напрямками;
- консультативно-методична допомога педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О області у розробці навчально-плануючої документації, створенні методичних рекомендацій, посібників тощо, а також у оновлені, модернізації комплексного методичного забезпечення предметів за напрямками;
- моніторинг навчальних досягнень зі спеціальної підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О за напрямками підготовки;
- участь у виконанні планів роботи усіх підрозділів Центру, реалізації різних програм, підготовки інформаційних та методичних матеріалів, проведенні конкурсів, конференцій, семінарів тощо.

 

Переглядів : 1041

Контакти

home

місто Краматорськ,

Донецька область,

Україна, 84331

email

nmcptodon@meta.ua

nmcptodon@gmail.com

phone

+380505461201

(директор

Гончаров Едуард Вячеславович

 

© НМЦ ПТО у Донецькій області

Search

Много шаблонов Joomla на JooMix.org