ukenpl

АДМІНІСТРАЦІЯ НМЦ ПТО У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 Едуард Вячеславович Гончаров

 директор НМЦ ПТО у Донецькій області

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Напрямки роботи:

 - здійснює загальне керівництво та контроль за методичною, організаційною і господарською діяльністю   обласної методичної служби професійної освіти Донецької області, створює умови для її ефективної   діяльності;
 - забезпечує відповідні умови праці співробітників НМЦ ПТО у Донецькій області;
 - забезпечує організацію та контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам НМЦ ПТО у Донецькій області;
- сприяє забезпеченню необхідним обладнанням та ком'ютерною технікою співробітників НМЦ ПТО у Донецькій області; 
- у межах своїх повноважень реалізовує державну політику в системі професійної (професійно-технічної) освіти Донецької області;
- бере участь у роботі: Регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти, обласної атестаційної комісії департаменту освіти і науки Донецької ОДА, обласної кадрової комісії з призначення керівників ЗП(ПТ)О, обланої експертної ради з питань атестації та ліцензування ЗП(ПТ)О; 
- організовує взаємодію та здійснює зв’язки методичної служби професійної освіти області з МОН України, НАПН України, департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації, науковими і методичними установами України, закладами вищої освіти, Інститутами післядипломної педагогічної освіти, ЗП(ПТ)О, центрами зайнятості, підприємствами роботодавцями, партнерами;
- здійснює адміністративний контроль за інформативною наповнюваністю офіційного сайту НМЦ ПТО у Донецькій області та роботою соціальних відкритих робочих груп Фейсбуку: «Професійна освіта Донеччини» та «Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області».
 

 Ніна Олександрівна Бєлова

  заступник директора з методичної роботи НМЦ ПТО у Донецькій області

   E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

   Напрямки роботи:

 - виконання обов'язків директора НМЦ ПТО у Донецькій області під час його відсутності;
 - організація взаємодії кабінетів НМЦ ПТО у Донецькій області, координація їх навчально-методичної та   інформаційної діяльності;
 - координація роботи НМЦ ПТО у Донецької області щодо виконання перспективного планування на   місяць, рік; 
 - здійснення організаційно-методичного супроводу процесу атестації, лійензування ЗП(ПТ)О області;
 - організація взаємодії регіональних методичних об’єднань ЗП(ПТ)О області;
 - методичний супровід, моніторинг дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в ЗП(ПТ)О області;
- інформаційно-методичний супровід міжнародної співпраці НМЦ ПТО у Донецькій області та ЗП(ПТ)О області;
- методичний супровід безперервного навчання протягом між атестаційного періоду заступників директора ЗП(ПТ)О області з навчально-виробничої, навчально-виховної та навчальної роботи;
- організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад, оглядів, турнірів серед учнів та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на обласному та республіканському рівні;
- організація підготовки проєкту річного Плану роботи НМЦ ПТО у Донецькій області, проєкту річного Звіту про роботу НМЦ ПТО у Донецькій області та Інформаційно-аналітичної довідки про роботу регіональної методичної служби професійної освіти Донецької області.
 
 Анжела Саідівна Цуканова
 головний бухгалтер НМЦ ПТО у Донецькій області
 
 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 Напрямки роботи:
 - здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, за   відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 - забезпечує порядок оформлення та надання до обліку первинних документів;
 - здійснює операції, пов'язані з оформленням документів з нарахування і виплати заробітної плати працівникам НМЦ ПТО у Донецькій області;
 - веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної і фінансової дисципліни;
- надає до органів Державного казначейства та банківських установ звітну та іншу інформацію як у паперовому, так і в електронному вигляді для здійснення фінансової діяльності;
- здійснює планування розподілу та обліку коштів для НМЦ ПТО у Донецькій області;
- формує та подає бухгалтерську і статистичну звітність;
- бере участь в проведенні інвентаризації матеріальних цінностей Центру.
 
 Тетяна Валентинівна Гончарова
  секретар, в. о. інспектора відділу кадрів НМЦ ПТО у Донецькій області
 
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 Напрямки роботи:
 - виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення і обслуговування роботи адміністрації НМЦ ПТО у   Донецькій області;
 - встановлює відносини з усіма підрозділами, організаціями, ЗП(ПТ)О, які забезпечують вхідну інформацію та   є користувачами вихідної інформації НМЦ ПТО у Донецькій області;
 - відповідає за документообіг звичайною та електронною поштою НМЦ ПТО у Донецькій області;
 - реєструє й веде облік вхідної й вихідної кореспонденції, документації;
 - веде діловодство, оформляє довідково-інформаційну, розпорядчу документацію;
- приймає кореспонденцію, що надходить до НМЦ ПТО у Донецькій області, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого порядку і передає після її розгляду директором конкретним виконавцям;
- здійснює контроль за строками виконання контрольних документів працівниками НМЦ ПТО у Донецькій області;
- здійснює інформативну наповнюваність офіційного сайту НМЦ ПТО у Донецькій області;
- забезпечує правильність та якість оформлення, вчасне доповнення, оновлення змісту та зберігання особистих справ і трудових книжок співробітників Центру;
- веде щомісячний табель робочого часу співробітників НМЦ ПТО у Донецькій області, забезпечує його своєчасне надання головному бухгалтеру за підписом директора;
- оформлює проєкти документів і воєчасно доводить накази, розпорядження директора, листи та іншу інформацію до відповідних посадових осіб МОН України, ДОН ДОДА, НМЦ ПТО у Донецькій області, ЗП(ПТ)О, організацій та установ, партнерів області;
- бере участь у проведенні інвентаризації та оформлює проєкти відповідних документів;
- приймає відвідувачів та координує їх взаємодію зі співробітниками НМЦ ПТО у Донецькій області;
- координує в межах своїх повноважень взаємодію між співробітниками НМЦ ПТО у Донецькій області.
 
 
Переглядів : 2026

Контакти

home

місто Краматорськ,

Донецька область,

Україна, 84331

email

nmcptodon@meta.ua

nmcptodon@gmail.com

phone

+380505461201

(директор

Гончаров Едуард Вячеславович

 

© НМЦ ПТО у Донецькій області

Search

Много шаблонов Joomla на JooMix.org