Навчання за програмою (9)

Лист Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти "Про організацію проведення КПК під час карантинних заходів у березні 2021 року"
ПЛАНИ-ГРАФІКИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У 2021 РОЦІ   План-графік_курсів_в_Центральному ІПО_ДЗВО_"УМО"_НАПНУ_в_2021_р.   План-графік_курсів_в_Білоцерківському ІНПО_в_2021_р.    План-графік_курсів_в_Донецькому ОІППО_в_2021_р.
Наказ Донецького обласного ІППО "Про організацію підвищення кваліфікації керівних, методичних і педагогічних працівників Донецької області у Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в 2021 році"   Наказ МОН України "Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Донецької області в Білоцерківському ІНПО ДЗВО "УМО"" НАПН України у 2021 році"   Наказ ДОН облдержадміністрації "Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Донецької області в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО "УМО" НАПН України"    
Шановні педагоги! Модернізований формат підвищення кваліфікації для вас! Друзі, ми дуже вдячні за реєстрацію на флеш-курс «Нова роль директорів, освітніх менеджерів, державних службовців». А також за реєстрацію на наступний курс, розроблений спеціально для вчителів «Нові ролі вчителiв, тьюторiв та коучів в умовах карантинів та онлайн освiти». На численні прохання наших слухачів щодо об'єднання обох флеш-курсів в один, було прийнято рішення, що такий підхід є логічним, оскільки директори закладів освіти та педагоги – одна потужна команда, з розподілом ролей і перспектив всіх учасників освітнього процесу. Відтепер кожен отримає більше корисної інформації на інтегрованому флеш-курсi: «Нові ролі директорів, вчителiв, освітніх менеджерів, державних…
План-графік курсів підвищення кваліфікації для керівних і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в 2020 році
План-графік курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в 2020 році
План-графік курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників в Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в 2020 році
Постанова КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1133 "Про внесення змін до Постанови КМУ № 800 від 21 серпня 2019 р."
Постанова КМУ № 800 від 21 серпня 2019 р.

MONnillcomsieneducnillnapnunillprofua bnillptoinuanillpedpressa