УВАГА! 27.02.2019 р. об 11.00 відбудеться Всеукраїнська ювілейна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі"

УВАГА! 
Сьогодні, 27 лютого 2019 р. об 11.00 відбудеться Всеукраїнська ювілейна науково-практична 
інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)»

Посилання на веб-кімнату: https://pruffme.com/landing/u14700/internet

Ведучий: Хлобистов Євген Володимирович, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки та техніки.
Вітальне слово:
1. Ситніков Олександр Пантелійович, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат історичних наук, доцент.
2. Ничкало Нелля Григорівна, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.
3. Гладуш Віктор Антонович, перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор.
4. Сорочан Тамара Михайлівна, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
5. Алейнікова Олена Володимирівна, директор Навчально – наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор. 
6. Медетбекова Гульшат Онланбековна, кандидат педагогічних наук, доцент, асоційований професор, директор Філії АТ НЦПК «Өрлеу» ІПК Жамбильської области, м. Тараз Республіки Казахстан. 
7. Василиненко Віктор Михайлович, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. 
8. Парфенюк Зоя Іванівна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області. 
9. Шаповалова Наталія Віталіївна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області. 
10. Короп Тетяна Сергіївна, в.о. директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області.
11. Деревянко Валентина Володимирівна, заступник директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області.
12. Баранова Вікторія Анатоліївна, в.о. начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.
13. Поспєлова Тетяна Вадимівна, професор кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з державного управління, доцент.

Виступи учасників конференції:
1 Заславська Світлана Ігнатівна, заступник директора Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент. 40 років на шляху розвитку професійної освіти.
2 Сергеєва Лариса Миколаївна, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. доктор педагогічних наук, професор. Емоційний простір освітнього середовища: компетенції ефективного викладача.
3 Гончаров Едуард В’ячеславович, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області. Підвищення компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Донецької області шляхом проходження курсової перепідготовки. 
4 Гріненко Віктор Володимирович, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області. Формування цифрової компетентності сучасного педагога професійної освіти.
5 Слюсарєва Ольга Володимирівна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області. Напрями співпраці ОНМЦ і БІНПО. 
6 Мартинюк Наталія Вікторівна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області. Науково-методична компетентність як запорука результативної діяльності педагога професійної школи. 
7 Бондарчук Валентина Миколаївна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області. Компетентне використання інновацій та їх практичне втілення в освітній процес.
8 Самойленко Наталія Юріївна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, кандидат педагогічних наук. Експериментальна діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти в контексті розвитку науково-методичної компетентності педагога. 
9 Грядущий Борис Абрамович, голова наглядової ради акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут гірничої механіки імені М.М.Федорова», академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Герой України. Роль і місце викладача професійної освіти у підвищені безпеки праці у вугільній галузі. 
10 Несен Микола Григорович, директор ВПУ №7 м. Кременчука, Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі освіти 2018 р. Співпраця з соціальними партнерами – запорука підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців.
11 Білоконенко Сергій Павлович, директор державного навчального закладу «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», к. філ. н., доцент. Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу як інноваційна освітня платформа професійної підготовки. 
12 Пазич Ірина Олексіївна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області Професійна компетентність сучасного педагога як основа інноваційної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти
13 Давидова Юлія Володимирівна, методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області, аспірант кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії. Цифрові освітні ресурси як інструментарій створення нового освітнього простору в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
14 Дукельська Світлана Миколаївна, викладач предметів професійно-теоретичного циклу Володимир-Волинського вищого професійного училища. Запровадження дуальної системи навчання у Володимир-Волинському ВПУ

1345 – 1400 Підведення підсумків конференції. 
Заключне слово: Ничкало Нелля Григорівна, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.

MONnillcomsieneducnillnapnunillprofua bnillptoinuanillpedpressa