10.04.2018 р. Інформація Донецької обласної РЕР "Щодо оформлення дублікатів дипломів кваліфікованого робітника, свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації"

Інформація Донецької обласної РЕР "Щодо оформлення дублікатів дипломів кваліфікованого робітника, свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації"

У зв'язку з великою кількістю запитів щодо оформлення дублікатів дипломів кваліфікованого робітника, свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, нагадуємо, що заклад освіти формує та зберігає у себе пакет документів, який повинен відповідати наступним вимогам:

-         Копії документів завіряються випускником закладу освіти;

-         Заклад освіти підписує з випускником Договір та інші документи згідно вимог, отримує копію платіжного доручення за виготовлення документу;

-         Термін видачі дублікату  – не більше місяця з дня отримання заяви та повного пакету документів;

-         Пакет документів  обов'язково повинен містити:

  • наказ ЗО про видачу дублікату,
  • копію паспорту учня-випускника (1-2 сторінки),
  • копії документів про зміну прізвища, імені тощо (у разі наявності);
  • згоду на обробку персональних даних;
  • заяву особи з вказівкою причини втрати, пошкодження документу про освіту.
·        копіюкартки первинного документа аболист-клопотання з поясненням 
причин, чому не може бути надана копія
картки первинного документа;
·        копію оголошення у  друкованих засобах масової інформації за місцем 
проживання з можливістю ідентифікації назви засобу масової інформації та
дати друку оголошення;

У разі не відповідності наданих документів переліченим вимогам, замовлення дублікатів документів про П(ПТ) освіту не здійснюється, пакет документів поштою не повертається.

НОРМАТИВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання пункту 2.5 наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 737 «Про викладення в новій редакції  наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 №811 "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" (далі – наказ) основою   для   створення   первинних   та   виправлених документів,  виготовлення   їх   карток  і  дублікатів карток  є замовлення  в  електронному   вигляді,   створені   за   допомогою спеціалізованого програмного забезпечення ІВС "ОСВІТА".

      Згідно пункту 5.1 наказу дублікати  карток документів видаються в разі їх утрати, 
а також пошкодження, які призвели до порушення їх цілісності чи до знищення   всіх  
або   більшості   реквізитів,  відсутність  яких унеможливлює  встановлення  власника 
документа. 
               Пунктами 5.2 та 5.3 наказу передбачено, що дублікат  картки документа 
видається за письмовою заявою
власника документа, в якій зазначаються 
причина  втрати  або пошкодження
 картки документа, прізвище, ім'я та
по
батькові, місце проживання, телефон  (за  наявності);  найменування документа, 
картку  якого втрачено або пошкоджено,  назва навчальногозакладу та  дата  його
закінчення,  інші  відомості,  якщо  власник 
картки документа або замовник уважають
їх суттєвими для видачі
дубліката.
 Згідно пункту 5.4 наказудо заяви додаються:
    -  оголошення у  друкованих засобах масової інформації за місцем 
проживання власника
документа,  у якому мають бути зазначені назва
документа,  його номер та дата видачі,  на чиє ім'я виданий,  яким
навчальним закладом, та про визнання його недійсним;
     - підтвердження про  оплату  послуг  з  виготовлення дубліката картки документа. 
Пункт 5.5 наказузобов’язує замовника надати копію  (ксерокопію) оригіналу картки
документа. Як виняток, у разі неможливості надати копію  (ксерокопію)  картки 
документа  замовник  повинен   надати:
     5.5.1. Лист-клопотання з поясненням причин, чому не може бути надана копія 
картки первинного документа.

MONnillcomsieneducnillnapnunillprofua bnillptoinuanillpedpressa